Browse By

Monthly Archives: marec 2014

pexels-photo-large (1)

Výveska

Výveska je kresťanský portál podujatí, ktorý už niekoľko rokov prináša informácie kresťanských podujatiach – pravidelne informuje o festivaloch, koncertoch, púťach, seminároch, prednáškach, duchovných cvičeniach, duchovných obnovách, litergických sláveniach, chválach a mnohých ďalších podujaciach pre kresťanov.

city-sunny-people-street-large

Volím

Spolupracujeme na projekte volim.sk, ktorý pozýva ľudí k správe vecí verejných a k budovaniu občianskej spoločnosti v súlade so sociálnym učením katolíckej Cirkvi. Iniciátorom a správcom projektu je Fórum kresťanských inštitúcií.

pope

Viera

V rámci projektu viera.vyveska.sk prinášame povzbudzujúce zamyslenia a kázne.

kormidlo

Kormidlo

Kormidlo je kresťanský lifestylový magazín, ktorý ukazuje možnosti skĺbenia kresťanstva a každodenného života.

man-hands-reading-boy-large

Monitoring správ

Každý deň je na Slovenku publikovaných niekoľko desiatok článkov a blogov s kresťanskou tématikou. V rámci monitoringu správ vyberáme najdôležitejšie informácie a linkujeme ich na spravy.vyveska.sk.